Despre noi

Asociaţia Chinologică Metropolitană Iaşi (A.Ch.M.Iaşi) este persoană juridică, non-profit, neguvernamentală, afiliată la Asociaţia Chinologică Română (A.Ch.R.)  înfiinţată în anul 2011.

Scopul declarat al A.Ch.M.Iaşi este promovarea sportului canin autentic prin încurajarea creşterii, ameliorarea şi utilizarea câinilor din rasele recunoscute de Federaţia Chinologică Internaţională (F.C.I.) şi, implicit, îmbunătăţirea fondului canin din judeţul Iaşi.

Pentru îndeplinirea scopului Asociaţiei Chinologice – promovarea sportului canin autentic, membrii săi trebuie să se conducă după următoarele principii de bază, care să-i însoţească permanent în activitatea lor:

  • respectarea hotărârilor luate în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei
  • asigurarea unor condiţii corespunzătoare de creştere a cânilor
  • popularizarea imaginii pozitive a câinelui în societate, consolidarea rolului utilitar al acestuia, încurajarea creşterii câinilor de rasă şi creşterea cânilor fără a crea disconfort social
  • urmărirea creşterii ştiinţifice a cânilor de rasă, prin fixarea caracterelor fenotipice specifice fiecărei rase de câni
  • participarea la expoziţii de frumuseţe şi muncă în spiritul sportivităţii
  • promovarea imaginii Asociaţiei Chinologice
  • promovarea imaginii Municipiului Iaşi şi a Judeţului Iaşi prin acţiuni chinologice naţionale.

 

Consiliul director al Asociaţiei Chinologice Metropolitane Iaşi:

Valeriu Andronic – Preşendinte
Valentin Butnariu – Vicepreşedinte
Butiuc Cristian – Vicepreşedinte
Marius Andronic – Secretar
Andreea Grădinaru – Casier