Anunțuri

CONVOCATOR

Asociația Chinologică Metropolitană Iași convoacă Adunarea Generală a membrilor în ziua de 24 iunie 2016.

Tematica zilei:

 • Alegerea consiliului director
 • Schimbarea sediului social
 • Alegerea comisiei de cenzori
 • Alegerea comisiei de disciplină
 • Stabilirea datei expoziției din 2017
 • Alegerea comitetului de organizare a expoziției
 • Diverse

Adunarea va avea loc la Universitatea Agricolă și de Medicină Veterinară, la ora 18.

Afișat astăzi, 8 iunie 2016

CONVOCATOR

Asociația Chinologică Metropolitană Iași convoacă Adunarea Generală a membrilor în ziua de 28 aprilie 2016.

Tematica zilei:

 • Alegerea consiliului director
 • Alegerea comisiei de cenzori
 • Alegerea comisiei de disciplină
 • Alegerea comitetului de organizare a expoziției
 • Discutarea bilanțului economic al anului 2015
 • Alte discuții

Adunarea va avea loc la Universitatea Agricolă și de Medicină Veterinară, pe 28 aprilie 2016 la ora 18.

Afișat astăzi, 12 aprilie 2016